Toelating tot de IWGA

  1. Leden dienen tenminste te voldoen aan de door het bestuur vastgestelde “VOORWAARDEN LIDMAATSCHAP “WGA – GECERTIFICEERDE GIDS”.
  2. De binnen het kader van de lidvaardigheid toepasselijke opleidingen zijn vastgelegd in het door het bestuur vastgestelde “Overzicht opleidingen basiskennis & vaardigheden ‘WGA – gecertificeerde gids”. Gelijkwaardige opleidingen zijn toegestaan, het lid dient de gelijkwaardigheid op objectieve en onderbouwde wijze aan te tonen.
  3. Toetsing aan en beoordeling van nieuwe leden aan de hand van de beschreven criteria vindt plaats door het bestuur. Van deze “lidvaardigheid” van de WGA (hierna: “lidvaardigheid”) wordt schriftelijk verslag gedaan en de uitkomsten worden aan het betreffend lid medegedeeld.
  4. Aspirant-leden dienen aantoonbaar affiniteit te hebben met het werkveld van de WGA maar hoeven niet te voldoen aan voornoemde voorwaarden. Aspirant-leden worden ook niet verplicht binnen een gestelde termijn volwaardig lid te worden. Toelating geschiedt door het bestuur, dan wel een namens het bestuur aangewezen persoon, personen of commissie.

Wanneer u ook lid wilt worden kunt u via het contact formulier op de site contact opnemen met het bestuur en een verzoek indienen.

Geef een antwoord