About

De WGA is een organisatie waarin wildernisgidsen werkzaam voor verschillende buitensportorganisaties zich hebben verenigd. Belangrijkste doelstelling is het op een hoger niveau brengen (en houden) en verder professionaliseren van de begeleiding van avontuurlijke vakanties en buitensportactiviteiten. De buitensportwereld wordt alsmaar groter, steeds meer mensen willen een avontuurlijke reis maken of een activiteit beoefenen onder begeleiding van een gids. Het is belangrijk dat de gids precies weet hoe hij of zij gevaarlijke situaties kan vermijden en hoe te werk moet worden gegaan indien zich onverhoopt toch zo’n situatie voordoet.

De WGA-leden organiseren regelmatig avontuurlijke activiteiten waaraan de (aspirant)leden deel kunnen nemen.

Canoe training weekend Belgische Ardennen. 

‘n Eddy opzoeken…..

Deze – soms meerdaagse – activiteiten staan steeds in het teken van het opdoen of onderhouden van kennis en vaardigheden, waarbij de veiligheid altijd centraal staat. Bij deze activiteiten kunt u denken aan overlevingstechnieken op het land, wild water en/of open zee, wildernis EHBO en bijvoorbeeld het opsporen van vermiste personen. Naast het organiseren van activiteiten door haar leden, heeft de WGA ook flinke stappen gezet op het gebied van de faciliteiten voor de gidsen. Zo kan elke bij de WGA aangesloten gids gebruik maken van een speciale reisverzekering, waarbij ook eventuele claims en schade bij ongevallen verzekerd zijn. Verder heeft de WGA een overzicht van lidmaatschapcriteria ontwikkeld, waaraan elke gids tenminste moet voldoen. De WGA toetst haar leden regelmatig aan deze criteria, die in nauwe samenwerking met in het werkveld actieve organisaties up to date wordt gehouden. Op deze wijze wordt steeds ingespeeld op de actuele eisen en wensen vanuit de outdoorwereld.

Geef een antwoord

International Association For Professional Wilderness-, open- and swiftwater- and Mountainguides