Iso normering Avontuurlijke vrijetijdsactiviteiten

Inmiddels zijn we als WGA actief aangesloten bij de Normcommissie Avontuurlijke vrijetijdsactiviteiten, georganiseerd door het NEN-instituut.

Door deelname aan deze commissie zijn we in staat mee te praten over de normen/eisen mbt veiligheid, organisatie en kwaliteit, e.d. die opgesteld worden voor de branch die actief is in de Avontuurlijke vrijtijdsactiviteiten. Hierdoor kunnen we ons actief inzetten om het doel van onze vereniging te realiseren, namelijk het naar een professioneel niveau brengen van het organiseren en leiden van buitensportactiviteiten, avontuurlijke reizen en expedities.

In de ISO-norm worden afspraken vastgelegd op het gebied van risicomanagement, leiderschapscompetenties en informatievoorziening. U kunt daarbij denken aan, ‘welke risico’s zijn er’ en ‘hoe kunnen deze worden beperkt?’ Over welke competenties moeten begeleiders beschikken? Maar ook, wat moeten deelnemers weten over de aangeboden activiteiten?

De ISO-norm geeft dus inzicht in de manier waarop kwaliteit en veiligheid gewaarborgd kunnen worden. In meer algemene zin zal de ISO-norm bijdragen aan verdere professionalisering van de branche. Een ontwikkeling die menig aanbieder van avontuurlijke vrijetijdsactiviteiten in binnen- en buitenland toejuicht!

Zie voor meer informatie het document dat onderaan de pagina is toegevoegd.

Geef een reactie