Doel van de vereniging

Het doel van de vereniging is het:

 1. naar een professioneel niveau brengen van het organiseren en leiden van buitensportactiviteiten, avontuurlijke reizen en expedities;
 2. waarborgen van het gewenste kwaliteitsniveau;
 3. behouden, verdiepen en verbreden van kennis onder de aangesloten leden, aspirantleden en derden;
 4. vergroten van het (inter)nationaal (kennis)netwerk alsmede het met anderen uitwisselen van ideeën en initiatieven
 5. verwerven van een gerenommeerde positie en erkenning in de markt.
 6. het adviseren van overheid, reisbranche, scholen en andere instanties en instituten op het gebied van veiligheid, kennis en vaardigheden met betrekking tot buitensportactiviteiten, avontuurlijke reizen en expedities

Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door het:

 1. centraal stellen van de aspecten veiligheid, duurzaam natuurbehoud, kennis en vaardigheden;
 2. uitdragen van het gedachtegoed;
 3. sturing geven aan (en gelegenheid creëren voor) het gezamenlijk deelnemen – door de aangesloten leden, aspirant-leden en derden – aan voor het vakgebied relevante opleidingen, cursussen en andere activiteiten.
 4. het stellen van strenge eisen aan de aangesloten leden en aspirant-leden op het gebied van veiligheid, duurzaam natuurbehoud, en binnen het vakgebied relevante kennis en vaardigheden;
 5. bundeling van krachten in de richting van en het aangaan van overeenkomsten met – voor het vakgebied relevante – (markt)partijen, (semi-)overheden, leerbedrijven en
 6. instellingen en (inter)nationaal soortgelijke organisaties.
 7. vergroten van het ledenaantal, waarbij de kwaliteit voorop staat.

Geef een reactie